Sunday, June 1, 2008

数绵羊

老麦当劳到最后还是瞒着我做了一件事..........

就是....................

.............................................................................................买了五头绵羊~~

自从查理去了, 我说了不再养绵羊, 不再养绵羊作宠物.
他说, 这是养来卖的....fine~.......不要跟我有感情

老麦当劳一手包办的DIY羊栏, 又是他的老牙DIY得意之作~
Photobucket

睡不着, 来数绵羊啦
Photobucket

" 我饿了, 喂我~"
Photobucket

" 我自己吃, 不用你喂~"
Photobucket

" 抓痒啦...........很lum啊! "
Photobucket

你看我.......我看回你~
Photobucket

No comments: