Thursday, May 1, 2008

我老公的宠物鱼

我最不明白为什么鱼可以当人的宠物..........
它不可以抱,不可拉,不可牵 ........不会唱也不会叫 , 更不可以捉上来亲吻一下...偏偏我的老公喜欢收它做宠物......
说:...看它傻傻地游来游去....帮助减压wor!!
所以得空的时候, 就和shammy坐在一边, 看看看.....游到左来游到右....噫, 子非鱼,安知鱼之乐?

这个鱼缸是他最喜欢的, 里边养着七彩神仙鱼, 还有一群小小的热带鱼...!
Photobucket

本来是养着两对七彩神仙鱼: 一对是蓝彩带的; 另一对是赤红的。 没想到那鱼公醋劲那么大,一山不能藏二虎;一缸也不能存二‘鱼公’。那条蓝彩带鱼公打赢了,把红鱼公咬伤了,不久也一命呜呼.......现在只剩下三条七彩神仙鱼.........

鱼鱼夫人...
Photobucket

霸气的鱼公
Photobucket

鱼鱼二奶...
Photobucket

鰜鲽情深........比翼双飞...
Photobucket
你游到东...我跟到东..
Photobucket
游到西来跟到西!!

昨天晚上吵架了.......哼, 面左左...唔睬你..~
Photobucket

三鱼游, 必有我妻妾!
Photobucket

Photobucket

No comments: